طراحی وبسایت گروه طراحی آروان – سایت فول فلش

طراحی وبسایت گروه طراحی آروان به صورت فول فلش می باشد، جهت افزایش جذابیت سایت، افکتهای ورودی صفحات و محیط سازی های ویژه برای آن درنظر گرفته شده است. با این حال سایت کاملا دینامیک بوده و اطلاعات توسط کاربر به روز رسانی می شود. این سایت نیز دو زبانه می باشد و سرعت بارگذاری آن با توجه به فول فلش بودن آن بسیار بالاست.

سایت آروان

Full Flash0%

درباره سایت آروان:

ویژگی های طراحی وبسایت آروان:

طراحی وبسایت گروه طراحی آروان به صورت فول فلش می باشد، جهت افزایش جذابیت سایت، افکتهای ورودی صفحات و محیط سازی های ویژه برای آن درنظر گرفته شده است. با این حال سایت کاملا دینامیک بوده و اطلاعات توسط کاربر به روز رسانی می شود. این سایت نیز دو زبانه می باشد و سرعت بارگذاری آن با توجه به فول فلش بودن آن بسیار بالاست.

طراحی وبسایت گروه طراحی آروان - سایت فول فلشاستودیو سیمیا