طراحی وب سایت شرکت روناک پروتئین – فلش، دات نت

شرکت روناک پروتئین در زمینه عرضه محصولات گوشت قرمز (گوسفندی و گوساله) بسته بندی شده فعالیت می نماید. طراحی وب سایت روناک از یک صفحه ورودی فلش با قابلیت انتخاب زبان و دو نسخه تشکیل شده است. امکانات اختصاصی، استفاده از بروزترین سیستم های برنامه نویسی، دینامیک بودن تمامی اطلاعات ورودی، پنل مدیریتی آسان از خصوصیات قابل ذکر این سایت به شمار می رود. در گرافیک سایت روناک نیز از رنگ های سازمانی شرکت استفاده شده است.

طراحی سایت روناک پروتئین

درباره شرکت روناک پروتئین:

شرکت روناک پروتئین در زمینه عرضه محصولات گوشت قرمز (گوسفندی و گوساله) بسته بندی شده فعالیت می نماید.

ویژگی های طراحی وب سایت روناک پروتئین:

طراحی وب سایت روناک از یک صفحه ورودی فلش با قابلیت انتخاب زبان و دو نسخه تشکیل شده است. امکانات اختصاصی، استفاده از بروزترین سیستم های برنامه نویسی، دینامیک بودن تمامی اطلاعات ورودی، پنل مدیریتی آسان از خصوصیات قابل ذکر این سایت به شمار می رود. در گرافیک سایت روناک نیز از رنگ های سازمانی شرکت استفاده شده است.

طراحی وب سایت شرکت روناک پروتئین - فلش، دات نتاستودیو سیمیا